Κλειστή αίθουσα 450 ατόμων σε καθιστό set up και εξωτερικός χώρος 750 ατόμων σε καθιστό set up και όρθιο cocktail 1200 ατόμων (σύνολο 1200 εντός και εκτός καθιστό set up) .

Με μια γρήγορη ματιά

Ο Χωρος Μασ